توانایی نانوذرات در تشخیص سریع و دقیق میکرو RNA

در سه سال گذشته برخی از مطالعات سخت و دشوار نشان دادند که مولکول‌های کوچک RNA موسوم به میکرو RNA (miRNA) نقش مهم و حیاتی درمرتب کردن ژن‌های مرتبط با سرطان دارند. تلاش محققان برای درک بهتر نقش دقیق miRNA در بیماری‌های انسان منجر به دستیابی ابزار جدیدی آزمایش سنجش مبتنی بر نانوذرات شده است که می‌تواند مقادیر بسیار اندک miRNA را در سلول‌ها تشخیص دهد.

در سه سال گذشته برخی از مطالعات