فراخوان جهت ارسال مقاله به فصلنامه Nanotechnology Law & Business

فصلنامه Nanotechnology Law & Business برای سومین سالی متوالی است که به صورت آن لاین و نسخه چاپی منتشر می گردد. این نشریه قصد دارد در شماره December خود مقالات با موضوعات زیر را گردآوری نماید به همین منظور از علاقمندان برای ارسال مقالات خود دعوت به عمل می آید.به هر یک از نویسندگان یک اشتراک رایگان از این مجله داده خواهد شد.

این گزارش نسخه دوم گزارش