اعلام حمایت رئیس‌جمهور روسیه از توسعه فناوری‌های جدید

رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد که دولتش هیأتی را جهت نظارت بر طرح ملی توسعه فناوری نانوانتخاب خواهد کرد. این طرح ملّی با افزایش سرمایه‌گذاری در بخش نانو همراه است.

رئیس