طراحی الگوریتمی برای تعیین ساختار نانوذرات

از آنجا که نانوذرات دارای آرایش بلورین وسیعی نیستند، استفاده از روش‌های معمول بلورشناسی برای مشاهده ساختار آنها مشکل است. اما محققان دانشگاه ایالت میشیگان به الگوریتمی دست یافته‌اند که می‌توانند با کمک آن ساختار سه بعدی یک نانوذره را از اطلاعات پراش یک بعدی نوترونی یا اشعه x تعیین کنند.