تأسیس مرکز ملی فناوری و علوم نانو در امریکا

در اقدامی به منظور کمک به شرکت‌ها در امر گسترش تولیدات فناوری نانو، دایره تجارت ایالات متحده، که بر توسعه تجارت بین‌المللی نظارت می‌کند، در حال راه‌اندازی یک مرکز پیشرفته برای تحقیقات فناوری نانو، به نام مرکز ملی فناوری و علوم نانو (CNST) می‌باشد.