کثرت ثبت اختراعات نانو، زمینه ساز مشکلات آینده

تا اواخر مارس ۲۰۰۶ بیش از ۵۰۰۰ پتنت در زمینه نانو در ایالات متحده ارائه شده است. بیشترین میزان رشد در پتنت‌هایی مشاهده می‌شود که در زمینه نانوذرات (با رشد ۱۴۷ درصد نسبت به سال ۲۰۰۰)، نانولوله‌های کربنی (با رشد ۱۴۱ درصد) و فولرین (با رشد ۱۳۹ درصد) هستند.بعقیده دکتر Raj Bawa این ازدحام پتنت‌ها باعث دلسردی مبتکران می‌گردد و به علاوه منازعات قضایی بسیاری را در آینده به دنبال خواهد داشت.

تا اواخر مارس ۲۰۰۶ بیش از ۵۰۰۰ ثبت اختراع در زمینه فناوری‌نانو در ایالات متحده ارائه شده است. بیشترین میزان رشد در ثبت اختراعات، در زمینه نانوذرات (با رشد ۱۴۷ درصد نسبت به سال ۲۰۰۰)، نانولوله‌های کربنی (با رشد ۱۴۱ درصد) و فولرین‌ها (با رشد ۱۳۹ درصد) هستند. این رشد، نمایانگر این مطلب است که شرکت‌ها و محققان فناوری نانو در حفاظت از ابداعات خود برای استفاده‌های تجاریِ مراحل اولیه توسعه فناوری و نیز احتمالاً برای کسب درآمد حاصل از فروش حق امتیاز تلاش می‌کنند.
همزمان با روند صعودی ثبت اختراعات، ثبت اختراعات مرتبط با نانو، مسائل و چالش‌های جدیدی را ایجاد می‌کنند. به عنوان مثال می‌توان به نانوپزشکی اشاره کرد. دکتر راج باوا در مقاله‌ای چنین می‌نویسد: نمی‌توان نقش حیاتی ثبت اختراعات را در نانوپزشکی نادیده گرفت. در حین این که سرمایه‌گذاران در نانوپزشکی یا کارخانه‌های داروسازی، مزایای یک سرمایه‌گذاری را بررسی می‌کنند، مشکلات ثبت اختراعات از مهم‌ترین مواردی است که به آن توجه دارند. ضمن این که مدارک فراوانی وجود دارد که شرکت‌ها و دانشگاه‌ها روزبه‌روز ارزش و اهمیت بیشتری برای ثبت اختراعات قائل می‌شوند.
برای یک شرکت نوپا، ثبت اختراعات ابزاری برای کسب اعتبار فنی و علمی به منظور جذب سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید. دانشگاه‌ها نیز به طور فزاینده‌ای برای ثبت تحقیقات نانوی خود تأکید می‌کنند، تا در آینده از فروش حق امتیاز آنها عوایدی نصیب‌شان گردد.
در برخی از حوزه‌ها، این وضعیت باعث ازدحام حق امتیازها شده است، بگونه‌ای که برای تجاری کردن یک فناوری جدید لازم است چند حق امتیاز خریداری شود. چنین ازدحامی در زمینه نانولوله‌ها درحال گسترش است به طوری که سیلی از ثبت اختراعات نانوی اضافی و بی‌مورد را موجب شده است.
باوا می‌گوید: این ازدحام برای ثبت اختراعات باعث دلسردی مبتکران میگردد، به علاوه منازعات قضایی بسیاری را در آینده به دنبال خواهد داشت. شاید به زودی شاهد جدال شرکت‌های نوپای نانوپزشکی با شرکت‌های جا افتاده و قدیمی بر سر موضوع ثبت اختراعات باشیم که در بیشتر موارد شرکت‌های مستقل و بزرگ‌تر در هر صورت برنده خواهند بود هر چند مبتکران و مخترعان در طرف دیگر قرار داشته باشند.