استفاده از نانولوله‌های پلیمری هادی جهت دارورسانی

نانولوله‌هایی که از نوع پلیمر هادی ساخته شده‌اند می‌توانند در برابر سیگنال‌های الکتریکی پاسخ داده و در رهایش هوشمند دارو مورد استفاده قرار گیرند. قرار دادن نانولوله‌ها بروی سطح میکروالکترودها می‌تواند منجر به تولید دستگاهی شود که با قرار گرفتن درون بدن به تدریج، و طبق زمان‌بندی مشخصی دارو آزاد کند.

نانولوله‌هایی که از نوع پلیمر هادی ساخته شده‌اند، می‌توانند در برابر سیگنال‌های الکتریکی پاسخ داده و در رهایش هوشمند دارو مورد استفاده قرار گیرند. قرار دادن نانولوله‌ها بر روی سطح میکروالکترودها می‌تواند منجر به تولید دستگاهی شود که با قرار گرفتن در درون بدن به تدریج، و طبق زمان‌بندی مشخصی دارو را آزاد کند.
دکتر دیوید مارتین، مدیر یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه میشیگان، در مقاله خود در مجله Journal Advanced Material، به تفصیل در مورد چگونگی تهیه این دستگاه رهایش دارو توضیح داده است. در این مقاله آمده است که آنها با استفاده از نانولوله‌هایی از جنس پلیمر هادی، مانند (۳ و ۴- اتیلن دی‌اکسید تیوفن) یا PEDOT و قرار دادن آنها بر روی میکروالکترودها به این مهم دست یافته‌اند.
این فرایند با پوشاندن میکروالکترودهای طلا با نانوالیافی از جنس پلیمر زیست تخریب‌پذیر PLGA که با ذرات دارو آمیخته شده است، آغاز می‌شود. افزودن محلول PEDOT به الکترود پوشیده از PLGA و اعمال جریان، باعث رشد نانولوله‌ها بر روی سطح صاف حاصل از نانوالیاف PLGA می‌شود. در حالت عادی PLGA به آهستگی از بین می‌رود و داروی درون آن آزاد می‌شود، ولی وقتی این الیاف توسط نانولوله‌های PEDOT احاطه شوند مق دار بسیار ناچیزی از دارو و PLGA خارج شده و هدر می‌رود، در این حالت با اعمال جریان یک ولتی در مدت زمان بسیار کوتاه (۱۰ ثانیه)، دارو به طور کامل آزاد می‌شود.
این محققان می‌گویند که در زمان اعمال جریان الکتریکی، نانولوله‌ها منقبض می‌شوند و این فشردگی به داروی درون نانولوله‌ها منتقل گشته و باعث خروج آنها از انتهای نانولوله‌می‌شود. به علاوه آنها با کنترل ولتاژ اعمال شده به الکترود در هنگام تحریک نانولوله‌ها، میزان داروی خروجی را تحت کنترل خود درآورده‌اند.
از دیگر مزایای روش به کار رفته این است که نانولوله‌های پلیمری هادی تأثیر مشخصی‌بر مقاومت الکتریکی میکروالکترودهای طلا دارند.
این محققان معتقد هستند که کاهش مقاومت الکتریکی میکروالکترودها باعث افزایش قابل توجهی در کارایی نانولوله‌ها می‌گردد.