معرفی پتنت هفته: پیل‌های خورشیدی سیلیکونی دارای فیلتر برش ۳۵۰ نانومتری

معرفی پتنت با عنوان پیل‌های خورشیدی سیلیکونی دارای فیلتر برش ۳۵۰ نانومتر ی و شماره US ,1981,4293732