تالیف و چاپ کتاب کاربرد نانوتکنولوژی در پزشکی

کتاب – کاربرد ‌نانوتکنولوژی در پزشکی – جهت آشنایی محققان علاقه‌مند به فناوری‌نانو در رشته‌های پزشکی زمستان سال ۱۳۸۴ توسط آقای دکتر علی اسلامی‌فر و خانم دکتر آرزو آقاخانی تالیف شده و بوسیله انتشارات شرح با شماره شابک ۹۶۴۸۹۲۹۰۶۸ در ۱۱۰۰ نسخه و با قیمت ۱۴۰۰۰ریال چاپ گردیده است .

کتاب