افزایش رسانایی نانولوله‌های کربنی در خلاء

محققان دانشگاه کالیفرنیا دریافته‌اند که رسانایی الکتریکی نانولوله‌های کربنی تک جداره وقتی‌که در خلاء مقابل نور قرار می‌گیرند، بسیار بیشتر می‌شود، از این اثر می‌توان در حسگرهای نانولوله‌ای مادون قرمز برای تصویربرداری گرمایی، طیف‌سنجی و ستاره‌شناسی مادون قرمز استفاده نمود.