نانولوله‌های کربنی حافظه‌دار

تاکنون از نانولوله‌های کربنی به طور موفقیت‌آمیزی در قطعات مختلف مدارهای نانو مقیاس از جمله ترانزیستورها، مبدل‌ها و کلید‌ها استفاده شده است و اکنون دانشمندان توانسته‌اند حافظه فراری از جنس نانولوله‌های کربنی بسازند که اگر چه در مراحل مقدماتی و اولیه است اما بسیار نوید بخش است. این حصول تا کامل شدن و تبدیل شدن به کالایی قابل عرضه در بازار بسیار فاصله دارد اما در عین حال گام مهمی جهت فراهم ساختن زمینه استفاده از نانولوله‌های کربنی در قطعات اصلی الکترونیکی به شمار می‌آید.