عرضه کتاب‌های مرتبط با علوم و فناوری‌نانو در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران سیزدهم تا بیست و سوم اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۵ به مدت ۱۰روز از ساعت ۱۱ صبح تا ۱۰ شب در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می شود.

سمیناری با عنوان آشنایی با فناور
 نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران سیزدهم تا بیست و سوم اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۵ به مدت ۱۰روز از ساعت ۱۱ صبح تا ۱۰ شب در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.
کل فعالیت‌های نمایشگاه کتاب تهران