ساخت ماهیچه‌های مصنوعی به کمک فناوری نانو

محققان دانشگاه تگزاس آمریکا با همکاری دانشگاه ملی‌ بوسان کره دو نوع ماهیچه مصنوعی بر مبنای فناوری نانو ساخته‌اند. این ماهیچه‌ها انرژی شیمیایی را به انرژی مکانیکی تبدیل کرده و کاربردهایی در روباتیک دارند.

سمیناری با عنوان آشنایی با فناور

محققان دانشگاه تگزاس آمر