تلاش برای استانداردسازی فناوری نانو

سازمان بین‌المللی استانداردسازی (ISO) در ژوئن سال ۲۰۰۵، پروژه‌ای چند ساله و بین‌المللی را برای تنظیم و ارائه استانداردهای مرتبط با فناوری نانو آغاز کرد.