ایجاد گروه فناوری‌نانو در دوازدهمین جشنواره علوم پزشکی رازی

حسین ملک افضلی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد که در دوازدهمین دوره جشنواره علوم پزشکی رازی، فناوری‌نانو در گروه فناوری‌های برتر این جشنواره به مجموعه گروه‌های شرکت کننده اضافه خواهد شد.