آخرین آمار و ارقام فناوری نانو در سال ۲۰۰۵

تجاری سازی فناوری نانو در سراسر جهان رو به شتاب است. سال گذشته میلادی بیش از ۳۲ میلیارد دلار از محصولات فناوری نانو در جهان فروخته شد، سرمایه‌گذاری جهانی در تحقیق و توسعه این فناوری به ۹٫۶ میلیارد دلار رسید و اشاره به فناوری نانو در اغلب رسانه‌ها ۴۰% رشد داشت. اینها نمونه‌هایی از یافته‌های کلیدی چهارمین ویرایش گزارش فناوری نانو شرکت Lux Research است.

روند تجاری سازی فناوری نانو در س

روند تجاری سازی فناوری نانو در سراسر جهان در حال شتاب
گرفتن است. سال گذشته میلادی (۲۰۰۵) بیش از ۳۲ میلیارد دلار از محصولات
فناوری نانو در ج