استفاده از بارکد‌های نوری برای برچسب‌گذاری

محققان دانشگاه Southampton انگلیس موفق به ابداع نوعی شیوه برچسب‌زنی نوری، مبتنی بر الگوهای شبکه‌های نانوساختاری شدند. به گفته اعضای این تیم با این شیوه می‌توان بیش از ۱۰۹ ذره متمایز از هم را کد‌گذاری نمود و این موفقیتی بسیار مطلوب در زمینه بارکدهای غیر تماسی می‌باشد.

محققان دانشگاه Southampton انگلیس موفق به ابداع نوعی
شیوه برچسب‌زنی نوری، مبتنی بر الگوهای شبکه‌های نانوساختاری شدند. به گفته
اعضای این تیم با این شیوه می‌توان بیش از ۱۰۹ ذره متمایز از هم را
کد‌گذاری نمود و این موفقیتی بسیار مطلوب در زمینه بارکده