قرار دادن مدار منطقی بر روی یک مولکول منفرد

محققان مؤسسه IBM ، دانشگاه فلوریدا و دانشگاه کلمبیا، توانستند یک مدار منطقی قرار گرفته بر روی یک نانولوله کربنی تک‌جداره را اختراع نمایند. این اولین باری است که یک مدار یکپارچه روی یک مولکول منفرد ساخته شده است.

محققان مؤسسه IBM، دانشگاه فلوریدا و دانشگاه کلمبیا توانسته‌اند یک مدار منطقی را روی یک نانولوله کربنی تک‌جداره قرار دهند. این اولین باری است که یک مدار مجتمع روی یک مولکول منفرد ساخته ش