نانو لوله‌های کربنی داغ‌ترین موضوع در فیزیک

نانولوله‌های کربنی داغ‌ترین بحث در رشته فیزیک است. با توجه به روش جدید رتبه بندی رشته‌های مختلف علوم از لحاظ محبوبیت ، نانولوله‌های کربنی در رتبه اول، نانوسیم‌ها در ردیف دوم و در ادامه نقاط کوانتومی، فولرین‌ها، مقاومت‌های مغناطیسی بزرگ ، تئوری M و محاسبات کوانتومی را داریم.

نانولوله‌های کربنی داغ‌ترین بحث در رشته فیزیک است. با توجه به روش جدید رتبه‌بندی موضوعات مختلف علوم از لحاظ محبوبیت، نانولوله‌های کربنی در رتبه اول، نانو سیم‌ها در ردیف دوم و در ادامه نقاط کوانتومی، فولرین‌ها، مقاومت‌های مغناطیسی بزرگ، تئوری M و محاسبات کوانتومی را داریم. این رتبه‌بندی را Micheal Bank، دانشجوی دکتری رشته فیزیک جامد در موسسه ماکس‌پلانک آلمان انجام داده است. به عقیده وی فهرست ارائه شده می‌تواند روش سریع و آسانی برای مشخص کردن با اهمیت‌ترین موضوعات در حوزه علم فیزیک باشد و همچنین دانشجویان دکتری می‌توانند در انتخاب موضوع پایان‌نامه از این فهرست کمک بگیرند.
شاخص جدید بر شاخص Hirsch (شاخص h) که سال گذشته Jorge Hirsch در دانشگاه کالیفرنیا به عنوان سنجشی برای کارایی یک محقق ارائه کرد؛ مبتنی است. شاخص h از تعداد مقاله‌هایی از هر محقق که به آنها استناد شده است؛ مشتق شده است. مثلا دانشمندی که شاخص h او ۱۰ است۱۰مقاله منتشر کرده که حداقل ۱۰بار به آنها استناد شده است. با این تعریف بهترین محققان کسانی هستند که شاخص h بالاتری دارند.
Bank با استفاده از همین روش شاخص h-b را مطرح می‌کند و از آن برای موضوعات و ترکیبات خاصی که در خلاصه مقالات آمده استفاده می‌کند. موضوع یا ترکیب خاصی که در شاخص h-b شماره ۱۰ را دارد به این معناست که حداقل ۱۰ مقاله در ارتباط با این موضوع ارائه شده که به هر یک حداقل ۱۰ بار استناد شده است. از آنجا که برخی موضوعات قدمت بیشتری نسبت به برخی دیگر دارند Bank شاخص h-b را بر تعداد سال‌هایی که در مورد آن موضوع یا ترکیب، مقاله‌هایی منتشر شده تقسیم کرد. این تقسیم نتیجه را به عددی مانند m، نرمال می‌کند که اهمیت یک موضوع خاص را نشان می‌دهد و اینکه چه تعدادی از محققان در حال حاضر بر روی آن کار می‌کنند.
شاخص h-b مانند شاخص اصلی h، از طریق جست و جو در سایت ISI که یک پایگاه داده شناخته شده است، در طول چند ثانیه محاسبه می‌شود. برای این کار جست و جوی موضوعی بر روی رشته‌های مختلف در این پایگاه داده انجام شده، سپس نتایج براساس دفعات استناد به هر مقاله مرتب می‌شود. به عقیده Bank این تنها روش مقایسه ترکیبات مختلف در فیزیک جامد و یا حتی به طور کلی عنوان‌های مطرح در علم فیزیک است.
Bank موضوعات گوناگون را با توجه به عدد m و شاخصh-b در دو جدول مختلف فهرست کرده است. C60 در جدول ترکیبات شیمیایی با عدد m= 5. 2 در ردیف اول و نیترید گالوانیم با عدد m= 2. 12 در ردیف دوم قرار دارد.
در فهرست داغ‌ترین موضوعات، نانولوله‌های کربنی با m معادل ۱۲٫ ۸۵ در بالاترین سطح قرار دارد. در ادامه نانو سیم‌ها، نقاط کوانتومی‌، مقاومت‌های مغناطیسی بزرگ‌، تئوریM و محاسبات کوانتومی قرار دارند که عددm آنها به ترتیب برابر ۸٫ ۷۵، ۷٫ ۸۴، ۷٫ ۷۸، ۶٫ ۸۲، ۶٫ ۵۸ و۵٫ ۲۱ است.
Bank می‌گوید اگر عدد m موضوعی بیشتر از ۳ باشد به این معناست که آن موضوع، بحث داغ روز است. به علاوه عدد m بزرگ که دارای‌ شاخص h-b بزرگ نیز باشد (بزرگ‌تر از ۱۰۰) نشان دهنده این است که موضوع هم در گذشته و هم در حال مورد بحث و توجه بوده است. به عنوان مثال از این دسته می‌توانیم به سیلیکون متخلخل و spin glasses اشاره نماییم. بالاخره موضوعات با عدد m کوچک و شاخص h-b بزرگ نشان دهنده عناوینی است که سال‌های زیادی مورد بحث بوده ولی امروزه توجه کمتری به آن می‌شود مانند پروسکیت‌ها و سیلیکون بی‌شکل.
Bank می‌گوید شاخص جدید می‌تواند کمک زیادی به دانشجویان دکتری در انتخاب حوزه مورد تحقیق‌شان بکند. همچنین این دسته بندی می‌تواند معیار مناسبی برای مقایسه رشته‌های مختلف برای تخصیص بودجه و کمک هزینه تحصیلی باشد. اگرچه او تذکر می‌دهد که شاخص پیشنهادی او نمی‌تواند به عنوان تنها روش دسترسی به اهمیت موضوعات خاص در نظر گرفته شود.