استفاده از طیف‌سنجی جرمی توسط محققان برای آشکارسازی ذرات نوروویروس

محققان مؤسسه بهداشت Johns Hopkins Bloomberg ، نشان دادند که طیف‌سنجی جرمی پروتئومیک قابلیت تشخیص ویروس‌ها را دارد؛ بدین ترتیب محققان با استفاده از فرایند دو مرحله‌ای، فقط در چند ساعات موفق شدند نوروویروس را از نمونه‌های پزشکی جداسازی، خالص‌ و تغلیظ کنند. برای تشخیص و آشکارسازی این ذرات نیز از طیف‌سنجی جرمی نانواسپری استفاده شد.

محققان مؤسسه بهداشت Johns Hopkins Bloomberg ، نشان دادند که طیف‌سنجی جرمی پروتئومیک قابلیت تشخیص ویروس‌ها را دارد؛ بدین ترتیب محققان با استفاده از فرایند دو مرحله‌ای، فقط در چند ساعات موفق شدند نوروویروس را از نمونه‌های پزشکی جداسازی، خالص‌ و تغلیظ کنند. برای تشخیص و آشکارسازی این ذرات نیز از طیف‌سنجی جرمی نانواسپری استفاده شد.
دانشمندان دهها سال از طیف سنجی جرمی برای تعیین ترکیب شیمیایی مواد استفاده می‌کرده اند، و بندرت از آن برای تشخیص ویروس‌ها استفاده شده است ولی برای آشکارسازی ترکیبات پیچیده محیطی هرگز بکار نرفته است.
نوروویروس انسانی؛ سالانه؛ تقریبا عامل اصلی ۲۳ میلیون مورد بیماری معده‌ای و روده‌ای در ایالات متحده است. این عامل بیماری‌زا، یک مشکل عمده برای سفرهای دریایی است. محققان براین باورند، این روش طیف‌سنجی جرمی می‌توان به عنوان وسیله‌ای برای آشکارسازی سریع نوروویروس‌ها، به طور مؤثر در کاربردهای بهداشت عمومی و سلامتی، و دیگر ویروس‌ها برای سلامت عمومی بکار رود.
طیف‌سنج جرمی اساساً برای سنجش وزن مولکولی به کار می‌رود. اساس کار این دستگاه این است که یک لیزر ماده را به ذرات یونیزه شده تبدیل می‌کند، که در ادامه ذرات دریک خلأ متصل به یک آشکارساز شتاب داده می‌شوند. زمان سپری شده برای ثبت یون‌ها روی آشکارگر، این امکان را به محققان می‌دهد که جرم یا وزن ذرات را تعیین کنند. از طریق تعیین خصوصیات ذرات یا پپتیدهای متعلق به پروتیین حامل ویروس، می‌توان ویروس را به شکل مؤثری از طریق تطبیق نتایج داده‌های ورودی به بانک اطلاعات ژنتیکی تشخیص داد.
در این موسسه‌، پژوهشگران یک نمونه عمل آوری شده با ذرات ویروس مانند، را تجزیه و تحلیل کردند که شباهت نزدیکی به نوروویروس دارد، اما عفونی نیست. با بهره‌گیری از دستگاه طیف‌سنجی جرمی محققان قادرند پروتئین حاوی نوروویروس را که در نمونه‌های بالینی افراد بیمار یافت می‌شوند تشخیص دهند.
Colquhoun سرپرست این تیم تحقیقاتی در این مورد می‌گوید”این اولین گزارش استفاده از طیف‌سنجی جرمی برای آشکارسازی نوروویروس است. وی افزود: این تحقیق یک مرحله پر اهمیت جهت بهره‌گیری از طیف‌سنج جرمی برای تشخیص ویروس‌های کشنده انسان در مواد پیچیده مانند فضولات حیوانی و انسانی است. به عنوان نمونه، باکتری‌ها و ویروس‌ها با کشت روی یک محیط انتخابی و لایه‌های سلولی تشخیص داده می‌شوند. با این حال، این فرایند برای ویروس‌های انسانی کارایی ندارد و نمی‌توان آن را بیرون از بدن انسان پرورش داد.
دکتر Rolf Halden دانشیار گروه علوم بهداشت محیط و نویسنده ارشد این پژوهش اذعان می‌کند که این طیف‌سنجی جرمی به دلیل قابلیت بالای آن در آشکارسازی انواع مختلف ویروس‌ها، جذاب است صرف‌نظر از اینکه وجود آنها را تشخیص دهد یا خیر. وی خاطر نشان می کند، بر خلاف دیگر فرایندها نیازی نیست که ما بدانیم برای پیشرفت تحقیق به چه نیاز داریم، اطلاعات ژنتیکی عامل بیماری که در بانک اطلاعاتی ژنتیکی منظور می شوند، به عنوان یک هدف بالقوه، مفید می‌باشند، که نشان می‌دهد این روش طیف‌سنجی جرمی در حالاتی ایده‌ال است که ثابت شود که عوامل عفونی و بیماری‌زا همانند عامل مرگبار عمل کنند.
نتایج این کار در مجله Environmental microbiology منتشر شده است.