ساخت عضلات مصنوعی مبتنی بر نانولوله‌های کربنی

محققان فناوری نانو در دانشگاه تگزاس واقع در دآلاس آمریکا (UTD) موفق به ساخت عضلات مصنوعی شده‌اند که ۱۰۰ برابر قوی‌تر از عضلات طبیعی بدن می‌باشند، این عضلات با سوخت هیدروژنی یا الکلی کار کرده و عملکردی ۱۰۰ برابر بهتر نسبت به سوخت مصرفی خود دارند.

محققان فناوری نانو در دانشگاه تگزاس آمریکا (UTD) موفق به ساخت عضلاتی مصنوعی شده‌اند که ۱۰۰ برابر قوی‌تر از عضلات طبیعی بدن است، این عضلات با سوخت هیدروژنی یا الکلی کار کرده و عملکردی ۱۰۰ برابر بهتر نسبت به سوخت مصرفی خود دارند. توسعه موفقیت‌آمیز عضلات مصن