حمایت های تشویقی فروردین در اردیبهشت ماه ۱۳۸۵

در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۵، کمیته منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی این ستاد از دستاوردهای افراد،۵۴ مورد از درخواست‌های صورت گرفته را برای دریافت حمایت داوری کرده و پذیرفته است.

در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۵، کمیته منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی این ستاد از دستاوردهای افراد، ۵۴ مورد از درخواست‌های صورت گرفته را برای دریافت حمایت داوری کرده و پذیرفته است که از این تعداد ۳ مورد پایان‌نامه دکتری، ۳۴ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، ۶ مورد مقاله ۲ , ISI مورد مقاله علمی- پژوهشی، ۱ مورد طرح درس، ۳ مورد چاپ کتاب، ۱ مورد ثبت اختراع و ۲ مورد شرکت در کنگره بوده اند.
در همین راستا ۸۳ مورد دیگر نیز به شرح زیر در دست بررسی می‌باشند:

  • ۲۳ مورد مربوط به رشته مهندسی مواد
  • ۳۱ مورد رشته فیزیک
  • ۲۹مورد رشته شیمی.

اسامی افرادی که جهت دریافت جوایز تشویقی درخواستشان در این دوره پذیرفته شده و مورد حمایت قرار خواهند گرفت به تفکیک موضوع عبارتند از:

 دانشجویان و اساتیدی که در مورد پایان نامه کارشناسی ارشد، درخواستشان پذیرفته شده است
فیزیک مازندران محسن اله یاری           ۱
فیزیک مازندران علی اصغر حسینی           ۲
فیزیک مازندران حمید رحمانیان           ۳
فیزیک پیام نور مطلب نظری           ۴
فیزیک پیام نور کاظم جمشیدی           ۵
فیزیک گیلان محبوبه شهری ناصری           ۶
فیزیک گیلان صابر فرجامی شایسته           ۷
فیزیک صنعتی شریف نعیمه ناصری طاهری           ۸
عمران امام خمینی فرزاد جباری           ۹
عمران امام خمینی امیرعباس رصافی         ۱۰
فیزیک صنعتی شریف روح اله حاجی عبدالوهاب         ۱۱
فیزیک صنعتی شریف محمدرضا رحیمی تبار         ۱۲
فیزیک گیلان شیرین جمالی         ۱۳
فیزیک تربیت مدرس خدیجه معتمدی محمدآبادی         ۱۴
مکانیک کاشان علی قربان پور         ۱۵
مکانیک کاشان علیرضا رنجبر طره         ۱۶
مواد علم و صنعت ایران ندا عبودزاده رویس         ۱۷
مواد تربیت مدرس سعید بهروز قائمی         ۱۸
مواد پژوهشگاه مواد و انرژی لیلا شریفی         ۱۹
مواد علم و صنعت ایران یوسف شفیعیان         ۲۰
مواد صنعت آب و برق حمیدرضا اکبری         ۲۱
مواد صنعت آب و برق عبداله رشیدی مهرآبادی         ۲۲
مواد تهران پیمان طاهری         ۲۳
مواد تهران چنگیز دهقانیان         ۲۴
مواد تهران مهدی حبیب نژاد         ۲۵
مواد تهران رضا محمودی         ۲۶
مدیریت علامه طباطبائی رضا انصاری         ۲۷
مدیریت علامه طباطبائی حبیب اله طباطبائیان         ۲۸
مدیریت علامه طباطبائی مجید صاحبی نژاد         ۲۹
مدیریت علامه طباطبائی رویا ناصری         ۳۰
مکانیک آزاد امیر بهرامی         ۳۱
مکانیک آزاد علی نوری بروجردی         ۳۲
فیزیک امام خمینی مهدی ولی زاده مهربانی         ۳۳
فیزیک کاشان علی خیاطیان         ۳۴
شیمی علم و صنعت ایران سید عباس رحیمی         ۳۵
شیمی علم و صنعت ایران محمدرضا میلانی حسینی         ۳۶
شیمی تهران الهه اسماعیلی         ۳۷
شیمی تهران سارا مقصودی         ۳۸
شیمی سهند تبریز پژمان احمدیان نمینی         ۳۹
شیمی امیرکبیر رویا تقی دستجردی         ۴۰
شیمی امیرکبیر محمدرضا مجتهدی         ۴۱
شیمی علم و صنعت ایران شبنم شیده         ۴۲
شیمی علم و صنعت ایران مهدی کاشانی         ۴۳
شیمی تهران هدی مولوی         ۴۴
شیمی تهران مجتبی شریعتی نیاسری         ۴۵
شیمی آزاد احمد بیگدلی         ۴۶
شیمی آزاد نازک دست         ۴۷
شیمی تربیت مدرس مریم بیگلری         ۴۸
شیمی تربیت مدرس عبدالصمد زرین قلم         ۴۹
مواد علم و صنعت ایران تایماز دادرس         ۵۰
مواد علم و صنعت ایران حسینعلی پور         ۵۱
مواد علم و صنعت ایران احمد صبوری         ۵۲
مواد علم و صنعت ایران واهاک مارقوسیان         ۵۳
مواد تربیت مدرس علی مبلغ         ۵۴
مواد تربیت مدرس حمیدرضا شاهوردی         ۵۵
مواد علم و صنعت ایران حمیدرضا زرگر         ۵۶
مواد علم و صنعت ایران فرهاد گلستانی فرد         ۵۷
مواد علم و صنعت ایران علی محمد نبی زاده حقیقی         ۵۸
فیزیک شهید بهشتی مهنا پرهیزکاری         ۵۹
ریاضی تهران سیدحامد احمدی ابهری         ۶۰
ریاضی تهران احمد شفیعی ده آباد         ۶۱
فیزیک تربیت مدرس لیلا میرزایی نیگجه         ۶۲
کامپیوتر تهران مسعود دانش طلب         ۶۳
الکترونیک تهران علی افضلی کوشا         ۶۴
فیزیک تربیت مدرس علیرضا قدیمی ماهانی         ۶۵
فیزیک تربیت مدرس سپهر واشقانی فراهانی         ۶۶
فیزیک تربیت مدرس رضا آزموده سرودی         ۶۷
فیزیک زنجان عادله دارابی         ۶۸
فیزیک صنعتی شریف عبداله لنگری         ۶۹
فیزیک آزاد عباس رشید شمالی         ۷۰
فیزیک کاشان مصطفی علیخانی         ۷۱
فیزیک صنعتی شریف مهدی کارگریان         ۷۲
فیزیک خواجه نصیرالدین طوسی شهاب نوروزیان         ۷۳
فیزیک خواجه نصیرالدین طوسی مجید مجتهدزاده         ۷۴
فیزیک امیرکبیر مسعود صفدری         ۷۵
فیزیک امیرکبیر فرشاد برازنده         ۷۶
فیزیک تربیت مدرس هما اسدی         ۷۷
فیزیک تربیت مدرس رسول ملک فر         ۷۸
دانشجویان و اساتیدی که در مورد پایان نامه دکتری درخواستشان پذیرفته شده است
محیط زیست آزاد رضا علیزاده           ۱
فیزیک صنعتی شریف طیبه قدس الهی           ۲
مواد پژوهشگاه مواد و انرژی رضا پولادی           ۳
مواد علم و صنعت ایران عبدالحمید صباحی           ۴
مواد علم و صنعت ایران مسعود گودرزی           ۵
شیمی تهران علی اکبر طرلانی           ۶
شیمی تهران منصور عابدینی           ۷
فیزیک تهران مهران قلی پور شهرکی           ۸
فیزیک تهران هادی سوالونی           ۹
مواد پژوهشگاه مواد و انرژی بهروز فلاح         ۱۰
مواد پژوهشگاه مواد و انرژی کاووس فلامکی         ۱۱
فیزیک رازی سام آزادی         ۱۲
مورد پذیرفته شده در زمینه ثبت اختراع
مواد پژوهشگاه مواد و انرژی کاووس فلامکی           ۱
موارد پذیرفته شده جهت چاپ کتاب
شیمی بوعلی سینا فخری کرمانپور           ۱
مواد صنعتی اصفهان فتح اله کریم زاده           ۲
موارد پذیرفته شده جهت طرح دروس اختیاری فناوری نانو
مواد پژوهشگاه مواد و انرژی کاووس فلامکی           ۱
مواد صنعتی اصفهان محمدحسین عنایتی           ۲
مقالات عرضه شده در کنگره‌های داخلی مرتبط با نانو که پذیرفته شده‌اند
مواد پژوهشگاه مواد و انرژی اصغر کاظم زاده           ۱
شیمی تبریز حسن نمازی           ۲
فیزیک علوم پزشکی تهران محمدعلی عقابیان           ۳
شیمی کردستان عبداله سلیمی           ۴
مواد فردوسی مشهد سید مجتبی زبرجد           ۵
مواد صنعتی شریف باهره تکیه معروف           ۶
فیزیک آزاد حجت اله خواجه صالحانی           ۷
 لیست افرادی که مقالات ISI ایشان پذیرفته شده است
<p class=”