برگزاری سمینار بین المللی مهندسی بافت با محوریت فناوری‌نانو

اولین سمینار بین المللی آشنایی با مهندسی بافت و کاربردهای آن، ۳۱-۳۰ خرداد ماه سال جاری در تالار امام بیمارستان امام خمینی (ره) توسط معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز تحقیقات و بانک فرآورده‌های پیوندی ایران و با حمایت دفترهمکاریهای فناوری ریاست جمهوری برگزار خواهد شد و کاربردهای فناوری‌نانو و نانولوله‌های کربنی در مهندسی بافت به عنوان یکی از محورهای اصلی این سمینار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

محققان کانادایی مدعی هستند با اس

2423.jpgاولین سمینار بین المللی آشنایی با مهندسی بافت و
کاربردهای آن، ۳۱-۳