بکارگیری نانولوله‌های کربنی در آندهای OLEDs

محققان کانادایی مدعی هستند با استفاده از آندهای نانولوله‌های کربنی در دیودهای آلی نورافشان (OLEDs ) بازده آنها را به نسبت ادوات اکسید قلع ایندیم (ITO)70 درصد افزایش دهند. آنها معتقداند آندهای مبتنی بر نانولوله‌ها باعث تغییراتی اساسی در اکسیدهای هادی شفاف می‌گردند.

محققان کانادایی مدعی هستند با استفاده از آندهای نانولوله‌های کربنی در دیودهای آلی نورافشان (OLEDs ) بازده آنها را به نسبت ادوات اکسید قلع ایندیم ۷۰(ITO) درصد افزایش دهند. آنها معتقداند آندهای مبتنی بر نانولوله‌ها باعث تغییراتی اساسی در اکسیدهای هادی شفاف می‌گردند.
نانولوله‌های کربنی باعث ایجاد قابلیت‌های مفیدی مانند انعطاف‌پذیری بالا و سختی می‌گردد. در مورد اکسیدهای هادی شفاف در OLEDs که در تجهیزات نمایشی و نوری بکار می‌روند، نانولوله‌های کربنی باعث به وجود آمدن تغییراتی جالب توجه در آنها می‌گردند. با اعمال پاره‌ای تغییرات شیمیایی مناسب، این نانولوله‌ها می‌توانند جایگزین کاتدهای فلزی موجود در OLEDs گردند. این جایگزینی موجب می‌شود که این تجهیزات بتوانند از هر دو سوی خود نور نشر کنند.
فیلم‌های نانولوله‌های کربنی کاملاً هادی بوده و دارای ساختار شفاف می‌باشند که یک حسن برای آنها محسوب می‌شود. همچنین این خواص باعث گردیده تا از آنها بتوان در صفحات نمایشی و دیگر اشکال هندسی پیشرفته استفاده کرد. این فیلم‌ها کاملاً سبک هستند. روی هم رفته این فیلم‌ها بستر مناسبی جهت بکارگیری در صفحات الکترونیکی هستند.
محققان با استفاده از روش تبخیر لیزری پالسی، نانولوله‌های تک جداره‌ای ساخته‌اند و از آنها درون OLEDs استفاده کرده‌اند، خواص I/V این OLEDs و کارایی آنها در مقایسه با نمونه‌های شیشه‌ای با روکش ITO مورد آزمایش قرار گرفت. بازده درخشندگی برای OLEDs دارای نانولوله ۱۰۴cdA-1 در مقابل ۱۰۹cdA-1 برای OLEDs دارای ITO بود.
این گروه تحقیقاتی به دنبال اشکال‌ هندسی مختلفی از این فلیم‌ها و افزایش مقاومت و شفافیت آنها هستند.
این محققان نتایج کار خود را در Applied Physic Letters به چاپ رساندند.