دانشمند ایرانی دانشگاه هاوایی ریزترین برس جهان را ساخت

دکتر مهرداد قاسمی‌نژاد از دانشگاه هاوایی آمریکا و همکارانش موفق به طراحی و ساخت ریزترین برس جهان با بهره‌گیری فناوری نانو شدند.

New Page 1

دکتر مهرداد قاسمی‌نژاد از دانشگاه هاوایی
آمریک