برگزاری دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد در زمینه نانولوله های کربنی

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان:
– سنتز نانولوله‌های کربنی با روش رشد روی پایه کاتالیست Al2O3 –
که توسط خانم هاجر قنبری در دانشگاه علم و صنعت، با راهنمایی آقای دکتر میرحبیبی و آقای دکتر میرهادی انجام شده است، یکشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۳۸۵ ساعت ۱۶ بعد از ظهر در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی مواد این دانشگاه برگزار خواهد شد.

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان:
” سنتز نانولوله‌های کربنی با روش رشد روی پایه کاتالیست Al2O3
که توسط خانم هاجر قنبری در دانشگاه علم و صنعت، با راهنمایی آقای دکتر میرحبیبی و آقای دکتر میرهادی انجام شده است، یکشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۳۸۵ ساعت ۱۶ بعد از ظهر در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی مواد این دانشگاه برگزار خواهد شد.
علاقه مندان جهت اطلاع از نحوه اعلام زمان دفاعیه پایان نامه‌های خود اینجا را کلیک کنند.
چکیده:
رسوب شیمیایی از فاز بخار (CVD) برای سنتز نانولوله‌ها انتخاب شده است که از طریق تجزیه کاتالیستی پیش سازنده کربنی بر روی سطوح ذرات فلزات انتقالی، کربن اتمیزه ایجاد و طی مکانیزم پیچیده‌ای نانولوله‌ها جوانه زده و رشد می‌کنند. کمیت و کیفیت محصول در این روش شدیداً با تغییر شرایط مختلف سنتز، از جمله پارامترهای مربوط به کاتالیست تغییر می‌کند آهن به عنوان فلز کاتالیستی به صورت پیش سازنده آهن‌دار بر روی دو نوع پایه کاتالیست آلومینا و هیبرید آلومینا – سیلیکا نشانده شد که نوعاً در دو حالت کلسینه و کلسیته نشده در محیط N2 تا ۹۰۰ْC گرم شده و پس از اعمال گاز متان در این دما مجدداً در محیط N2 تا دمای محیط خنک شدند. به کمک میکروسکوپ‌های روبشی و عبوری، الگوهای پراش پرتو X و رامان و آنالیز جذب و دفع کامل که بر روی زیرپایه کاتالیست‌‌ها، کاتالیست‌ها و نمونه‌های حاوی نانولوله‌های کربنی تخلیص نشده انجام گرفت، کیفیت و کمیت محصولات مقایسه و مکانیزم سنتز کاتالیست و نانولوله‌ها بررسی شد. بررسی‌ها نشان داد تغییراتی که باعث تغییر نوع بافت زیر پایه و خصوصیات کاتالیست و نحوه ارتباط این دو با هم شوند، منجر به تغییرات چشمگیری بر روی کمیت و کیفیت نانولوله‌های نهایی خواهند شد. بررسی الگوهای پراش از محل رشد نانولوله‌ها بر روی ذرات آهن نیز صفحات (۰ و ۱- و ۱) آهن bcc را صفحاتی با فواصل و تقارن مناسب برای رشد صفحات (۲و ۰و ۰ و ۰) گرافیتی (دیواره‌های نانولوله‌ها) نشان داد.