برگزاری اولین سمینار کاربردهای فناوری‌نانو در دندان پزشکی در دانشگاه شاهد

مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه شاهد با همکاری و حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو سمیناری را با عنوان – کاربردهای نانوتکنولوژی در دندان پزشکی – بیست و پنجم خرداد ماه سال جاری در آمفی تئاتر مرکزی این دانشکده واقع در تهران-بلوار کشاورز-تقاطع خیابان وصال و ایتالیا- دانشکده دندان پزشکی دانشگاه شاهد برگزار خواهد کرد.

مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه شاهد با همکاری و حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو سمیناری با عنوان “کاربردهای نانوتکنولوژی در دندان پزشکی بیست و پنجم خرداد ماه سال جاری در آمفی تئاتر مرکزی این دانشکده واقع در تهران-بلوار کشاورز-تقاطع خیابان وصال و ایتالیا– دانشکده دندان پزشکی دانشگاه شاهد برگزار خواهد کرد.
علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره ۰۲۱۸۸۹۵۹۶۶۵ تماس حاصل کنند.