خازن‌های قابل تنظیم برای ادوات بی‌سیم

شرکت nGimat خبر ثبت اختراع شماره ۱۳۶/۰۳۱/۷/۱ در پایگاه USPTO تحت عنوان خازن‌های سازگار، مواد کامپوزیتی منتشر کرده است. این اختراع مربوط به خازن‌های سازگار جدید مبتنی بر نانومواد است که به منظور استفاده در قطعات طراحی شده این شرکت در مصارف احتمالی تجهیزات بی‌سیم تجاری تهیه شده است.