معرفی کتاب هفته: نانولوله‌های کربنی

کتاب حاضر تحقیقات و پیشرفت‌های اخیر در حیطه نانولوله‌های کربنی را در برمی‌گیرد، بنابراین مرجع مناسبی برای تمام محققان در این زمینه می‌باشد. همچنین انتظار می‌رود این کتاب در زمینه شبیه‌سازی کارهای آینده در نانولوله‌های کربنی نیز مفید واقع شود.

نانولوله‌های کربنی به واسطه خواص الکترونیکی بی‌نظیر و
مکانیکی فوق‌العاده خود در پنج سال گذشته بسیار مورد ‏توجه محققان قرار
گرفته‌اند. کتاب حاضر نگاه جامعی به این موضوع نوپا و به سرعت در حال رشد
دارد و توصیف ‏کامل و منسجمی از جنبه‌های مختلف این زمینه از قبیل خواص،
رشد، روش‌های فرآوری و همچنین کاربردهای مهم و ‏منحصر به فرد ارائه می‌دهد.

کاربردهای بالقوه نانولوله‌های کربنی شامل نانوالکترونیک، کامپوزیت‌ها،
حسگرهای شیمیایی، حسگرهای زیستی، ‏میکروسکوپ ها، سیستم‌های
نانوالکترومکانیکی و. . . . می‌باشد. کتاب فوق با در برگرفتن شمار زیادی از
جدیدترین ‏مقالات علمی، منبع با ارزشی برای خوانندگان به حساب می‌آید.
فهرست مطالب
• ساختار و خواص نانولوله‌های کربنی
• محاسبات نانولوله‌های کربنی
• رشد نانولوله‌های کربنی به وسیله تخلیه قوس الکتریکی و کند و سوز لیزری

• رشد به وسیله ‏CVD‏ و ‏PECVD‏
• روش‌های تعیین مشخصات نانولوله‌های کربنی
• کاربرد در میکروسکوپ الکترونی روبشی
• کاربرد در نانوالکترونیک
• نشر میدان
• کاربرد در حسگرهای شیمیایی و فیزیکی
• کاربرد در حسگرهای زیستی
• کاربردها: مواد مرکب
• سایر کاربردها
 

نویسنده(گان): : Morinobu Endo ، Sumio Iijima
و Mildred S. Dresselhaus
شماره شابک: ۰۰۸۰۴۲۶۸۲۴
تعداد صفحات: ۱۸۳ صفحه
تاریخ انتشار: ۱۹۹۶
انتشارات: Pergamon