برگزاری هم‌اندیشی کاربردهای فناوری نانو در صنعت شیشه

برای ورود صنعت شیشه، به عرصه فناوری نانو ، کانون توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس با حمایت کارگروه ترویج ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، هم اندیشی ویژه ای با عنوان – کاربرد فناوری نانو در صنعت شیشه برگزار می‌نماید.


New Page 1

طرح ایده پردازی کاربر