اختصاص ۳ میلیارد ریال حمایت به آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو به منظور حمایت از آزمایشگاه‌های عضو، اعتباری معادل سه میلیارد ریال در نظر گرفته است که این اعتبار بر اساس امتیاز آزمایشگاه ها در دومین دوره ارزیابی آزمایشگاه‌ها در اسفند ۱۳۸۴، به آنها اختصاص می‌یابد.

شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو به منظور حمایت از آزمایشگاه‌های عضو، اعتباری معادل سه میلیارد ریال در نظر گرفته است که این اعتبار بر اساس امتیاز آزمایشگاه‌ها، در دومین دوره ارزیابی آزمایشگاه‌ها در اسفند ۱۳۸۴ به آنها اختصاص می‌یابد.
زمینه‌هایی که آزمایشگاه‌ها می‌تواند از این حمایت بهره‌مند شوند عبارتند از:
۱- تعیمر و نگهداری، راه‌اندازی و ارتقاء تجهیزات آزمایشگاهی
۲- آموزش پرسنل آزمایشگاه‌ها
۳- اخذ استاندارد ISO 17025
دستورالعمل نحوه استفاده از حمایت‌های شبکه در زمینه‌های فوق به آزمایشگاه‌های عضو اعلام شده است.