مرتب‌سازی نانوسیم‌های نقره با استفاده از میدان الکتریکی

دانشمندان موفق به مرتب نمودن نانوسیم‌های نقره به صورت کنترل شده ، توسط میدان الکتریکی شدند و با این روش می‌توان به راحتی روی نانوسیم‌ها حکاکی نمود که کاربردهای باورنکردنی در ساخت‌‌های صنعتی خواهد داشت.

شرکت Industrial Nanotech متخصص د

دانشمندان موفق به مرتب نمودن نانوسیم‌های نقره به صورت کنترل شده، توسط میدان الکتریکی شدند، که با این روش می‌توان به راحتی روی نانوسیم‌ها حکاکی نمود و به شکل باورنکردنی در ساخت‌‌های صنعتی از آن استفاده کرد.