برگزاری دوره آموزشی کوتاه مدت فناوری‌نانو توسط شرکت فناوری نانو سبز

یک دوره آموزشی کوتاه مدت فناوری‌نانو، تابستان سال جاری در دانشگاه‌های الزهرا و تربیت مدرس توسط شرکت فناوری نانو سبز با همکاری پارک علم و فناوری مدرس برگزار خواهد شد. این دوره از اول مرداد ماه ۸۵ آغاز و در طول ۱۲ جلسه برگزار خواهد شد.

یک دوره آموزشی کوتاه مدت فناوری

یک دوره آموزشی کوتاه مدت فناوری‌نانو، تابستان سال
جاری در دانشگاه‌های الزهرا و تربیت مدرس توسط شرکت فناوری نانو سبز با
همکاری پارک علم و فناوری مدرس ب