ساخت کوچکترین ژنراتور دنیا در چین

کوچکترین ژنراتور دنیا، ‌نانوژنراتور، اخیراً در مرکز ملی علم و نانوفناوری چین ساخته شد. این کار توسط پروفسور Wang Zhonglin از دانشگاه Peking و دکتر Song Jinhui انجام شده است.

کوچکترین ژنراتور دنیا، ‌نانوژنراتور، اخیراً در مرکز ملی علم و نانوفناوری چین ساخته شد. این کار توسط پروفسور Wang Zhonglin از دانشگاه Peking و دکتر Song Jinhui انجام شده است.
پیش‌بینی می‌شود که از این نانوژنراتور در محدوده وسیعی از زمینه‌ها ماند بیوپزشکی، مقاصد نظامی، مخابرات و سنسورهای بی‌سیم استفاده شود.
نتایح این کار در مجله Science به چاپ رسیده است.