ایده یخچال‌های نانومقیاس

Broeck از دانشگاه Hasselt بلژیک و Kawai از دانشگاه Alabama بیرمنگام در نظریه‌ای اعلام کردند امکان ساخت یخچال‌های کوچک که با حرکت براونی کار کنند وجود دارد. در این سیستم حرکت تصادفی ذرات بسیار کوچک، باعث تماس و برخورد آنها با مولکول‌های اطراف می‌گردد.

محققان در نظریه‌ای، ساخت یخچال‌های کوچکی که با حرکت براونی کار کنندرا ممکن دانستند. در این سیستم حرکت تصادفی ذرات بسیار کوچک، باعث تماس و برخورد آنها با مولکول‌های اطراف می‌گردد. مفهوم این تئوری مخالف منطق علم است، زیرا جنبش معمولاً باعث گرم شدن می‌شود.
این ابزار می‌تواند به عنوان یخچال‌های کوچک عمل کرده و به عنوان ادوات سردکننده ماشین‌های نانومقیاس مورد استفاده قرار گیرد. این محققان اخیراً موفق به ساخت موتوری میکروسکوپی شده‌اند که دارای یک مولکول کایرال، منفرد یا نامتقارن است. این مولکول اگر بین دو منبع با دماهای متفاوت قرار ‌گیرد، برای تعدیل دما، شروع به حرکت کرده و باعث انتقال دما از منبع گرم به منبع سرد می‌شود. آنها تصمیم دارند، با اعمال نیروی خارجی موتور را وادار به حرکت در خلاف جهت معمول کنند، تا در نتیجه گرما از منبع سرد به منبع گرم منتقل شود و مانند یک یخچال به کار رود.
در این مدل از یک میله کایرال استفاده شده است که یک سمت آن بالشتک صاف (همانند پره‌های قایق‌ موتوری) و سمت دیگر آن بالشتک‌هایی گوه مانند – که غشایی عایق، سطح آن را پوشانده است- دارد. اگر انرژی سینتیکی در مولکول‌های قسمت گوه مانند، بیشتر از سمت دیگر باشد، میله شروع به چرخش می‌کند و گرما از سمت گرم به سمت سرد منتقل می‌گردد، حال با اعمال انرژی به میله، موتور شروع به چرخش در جهت عکس می‌کند و گرما از قسمت سرد به گرم منتقل می‌گردد.
این یخچال می‌تواند به عنوان سیستم خنک‌کننده در تراشه‌های نیمه‌هادی، برای انتقال انرژی گرمایی از مراکز تراشه به قسمت‌های خارجی، به کار گرفته شود. همچنین در خنک کردن ماشین‌های نانومقیاس می‌توان از آنها استفاده کرد.
محققان نتایج کار خود را در Applied Physic Letters به چاپ رسانده‌اند.