کاربرد نانوکاتالیزورها در حذف آلودگی‌های زیست‌محیطی

هدف اصلی این تحقیق که در دانشگاه رایس صورت گرفته، توسعه، ارزیابی و استفاده از کاتالیزورهای نانومقیاس جدیدی برای حذف آلاینده‌های زیست‌محیطی می‌باشد. سیستم‌های غشایی، بخش مهم سیستم‌های تصفیه آبی را تشکیل می‌دهند که در حالت غیر فعال می‌توانند آلاینده‌ها را از آب جدا کرده و از بین ببرند.

شرکت Industrial Nanotech متخصص د

محققان دانشگاه رایس با هدف توسعه، ارزیابی و استفاده
از کاتالیزورهای نانومقیاس جدید برای حذف آلاینده‌های زیست‌محیطی تحقیق
جام