برگزاری دوره آموزشی اپراتوری دستگاه SEM

دوره آموزشی اپراتوری دستگاه SEM به مدت دو روز در روزهای ۲۰ و ۲۱ تیرماه ۱۳۸۵ با حمایت شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در آزمایشگاه بخش مواد دانشکد&#۱۷۲۸ فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس برگزار خواهد شد.

دوره آموزشی اپراتوری دستگاه SEM به مدت دو روز در روزهای ۲۰ و ۲۱ تیرماه ۱۳۸۵ با حمایت شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در آزمایشگاه بخش مواد دانشکدۀ فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس برگزار خواهد شد.
در این دوره تعدادی از تکنسین‌های آزمایشگاه‌های عضو شبکه از شهرستان‌ها شرکت دارند. لازم به ذکر است این دوره برای تکنسین‌های آزمایشگاه های عضو شبکه از استان تهران در بهمن ماه ۱۳۸۴ برگزار گردید.
دوره شامل دو جلسه کلاس تئوری و شش جلسه کلاس عملی می باشد، که کلاس های آموزشی از ۹ صبح تا ۵ بعد از ظهر هر روز برگزار می شود. یک جلسه کلاس عملی نیز در آزمایشگاه کریستالوگرافی و اشعه ایکس گروه مواد و متالورژی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.
برای ارایه گواهی شرکت در دوره آموزشی از شرکت کنندگان در دوره، امتحان مقدماتی و تکمیلی به عمل خواهد آمد. امتحان مقدماتی در اول دوره برگزار می شود که از فصل های ۱ ، ۲ و ۵ کتاب “میکروسکوپ های الکترونی و روش های نوین آنالیز ابزار شناسایی دنیای نانو: ترجمه و تالیف: پیروز مرعشی، سعید کاویانی، حسین پولکی، علیرضا ذوالفقاری ” می‌باشد. امتحان تکمیلی از مباحث مطرح شده دوره خواهد بود.
دوره شامل بررسی و آموزش مفاهیم زیر می‌باشد:
مقدمه
اندرکنش الکترون‌ها با ماده
آشنایی با اجزای مختلف SEM
خطاهای مربوط به لنزهای مغناطیسی و نحوه کاهش یا حذف آنها
کسب بالاترین قدرت تفکیک در SEM
مفاهیم اولیه در تصویرگیری
بررسی عوامل مختلف بر کیفیت تصویرگیری
نحوه تشکیل تصویر در SEM
سایر تصاویر SEM
آشکارسازهای الکترونی در SEM
آنالیز شیمیایی در SEM
آماده‌سازی نمونه های مختلف SEM
آنالیز EDX
نکات مهم عملی در تصویر گیری بهینه
آدرس محل برگزاری دوره:
تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و دکتر چمران، پل نصر(گیشا)، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، شماره تماس : ۸۸۰۰۵۰۴۰