برچسب‌زنی نوری با استفاده از خاصیت نشر نور نقاط کربنی

محققان دانشگاه Clemson نانوذرات کربنی ساخته‌اند که با پلیمر روکش داده شده و می‌توانند فوتولومینسانس ایجاد کنند. این نقاط کربنی نسبت به نقاط کوانتومی نیمه‌هادی، سمیت کمتری داشته و از ضرر کمتری برای محیط برخوردار می‌باشند.

محققان دانشگاه Clemson نانوذرات کربنی با روکش پلیمر را سنتز کرده‌اند که می‌توانند فوتولومینسانس ایجاد کنند. این نقاط کربنی نسبت به نقاط کوانتومی نیمه‌هادی، سمیت کمتری داشته و ضرر کمتری برای محیط دارند.
Ya-Ping Sun از دانشگاه Clemson می‌گوید: «کربن به سختی به عنوان یک ماده نیمه‌هادی به حساب می‌آید؛ بنابراین نانوذرات کربنی لومینسانت از هر دو جنبه بنیادی و علمی بسیار جالب و مورد توجه هستند. این پدیده، مسیر جدیدی در توسعه نانومواد لومینسانت برای محدوده وسیعی از کاربردها معرفی می‌کند».
Sun و همکارانش با روش تصعید لیزری، نانوذرات کربنی با قطر حدود ۵ نانومتر را از یک هدف کربنی در حضور بخار آب تهیه کردند، سپس این ذرات را با محلول اسیدنیتریک مورد برهمکنش قرار داده و در پایان سطح این ذرات را با افزودن روکش پلیمری پلی‌اتیلن گلیکول (PEG1500N) غیرفعال کردند. نور نشری این ذرات کربنی دارای طول موج مرئی و نزدیک مادون قرمز است.
نانوذرات کربنی بدون روکش پلیمری لومینسانس نمی‌کنند، ولی این پژوهشگران عقیده دارند که حفره‌های موجود در سطح کربن به عنوان تله‌های انرژی عمل کرده، هنگامی که با روکش پلیمری پایدار شدند، خاصیت نشری پیدا می‌کنند. همچنین این روکش پلیمری دانشمندان را قادر می‌سازد تا پادتن یا مواد برچسب‌گذار را به این نانوذرات متصل کنند. نقاط کربنی می‌تواند کاربردهایی در تصویربرداری پزشکی، حسگرهای زیستی و دیودهای نشری داشته باشد.
این محققان نتایج کار خود را در مجله American Chemical Society به چاپ رسانده‌اند.