معرفی کتاب هفته: نانوساختارهای خودآرا

کتاب نانوساختارهای خودآرا، حاوی مطالب مناسب و منظمی از علوم نانومواد از جمله خودآرایی، سنتز، توصیف و کاربرد این مواد را می‌باشد.

محققان آزمایشگاه NRL آمریکا

نانوساختارها به