انتشار مجله NRL با قابلیت دسترسی آزاد

انتشارات Springer اعلام کرد با همکاری انجمن تحقیقات نانو، مجل&#۱۷۲۸ NanoScale Research Letter ((NRL)) را چاپ می‌کنند. این مجله اولین مجل&#۱۷۲۸ اختصاصی فناوری‌نانو، انتشارات Springer، یکی از بزرگترین انتشارات دنیا می‌باشد، که مقالات مرتبط با فناوری‌نانو را با امکان دسترسی آزاد برای همگان چاپ می‌کند.

انتشارات Springer اعلام کرد با همکاری انجمن تحقیقات نانو، مجله NanoScale Research Letter (NRL) را چاپ می‌کنند. این مجله اولین مجله اختصاصی فناوری‌نانو، انتشارات Springer، یکی از بزرگترین انتشارات دنیا می‌باشد، که مقالات مرتبط با فناوری‌نانو را با امکان دسترسی آزاد برای همگان چاپ می‌کند.
این مجله جدید مانند یک مرکز میان رشته‌ای با ایجاد فضای باز ارتباطی، پیشرفت‌های علمی و نوآوری‌های فناوری نانو را منتشر می‌کند. اوّلین نسخه این مجله طبق زمان‌بندی اعلام شده در جولای ۲۰۰۶ بروی پایگاه آن‌لاین Springer عرضه خواهد شد.
رویکرد NPL توجه بیشتر به تحقیقات در برگیرنده علوم و مفاهیم پایه‌ای نانوساختارها مانند فیزیک، علم مواد، زیست‌شناسی، شیمی و مهندسی می‌باشد. NRL علاوه بر چاپ مقالات تخصصی و مروری، بخشی نیز به نام دعوت از نظرات شخصی خواهد داشت که به جمع‌آوری نظرات عمومی در حوزه نانو پرداخته و باعث معرفی زمینه‌های جدید مطالعاتی این حوزه خواهد شد.