معرفی کتاب هفته: درخت‌سان ها و پلیمرهای درخت‌سان

این کتاب با مشارکت بسیاری از دانشمندان فعال و پیشرو در زمینه تحقیق و توسعه درخت‌سان ها جمع‌آوری شده است و اطلاعات بسیار جامعی در این زمینه و همچنین زمینه جدید و مهیج پلیمرهای درخت‌سان ارائه می‌کند. به دلیل تمایل مشترک صنعت و دانشگاه به این موضوع، در این کتاب سنتز، مشخصات و خواص بی‌نظیر و پتانسیل کاربردهای جدید و چالش‌های صنعتی و تکنیکی این پلیمرها توصیف شده است.