تولید ارزان هیدروژن

شرکت Quantum sphere یکی از پیش قراولان تولید آلیاژهای نانومقیاس برای مصارف انرژی و دیگر صنایع، اعلام کرده است پروژه‌ای جهت تولیدانبوه هیدروژن در دست اجرا دارد. هم اکنون بازار بسیار مطلوبی برای تولید سوخت هیدروژنی با منبع انرژی ارزان، پاک و با راندمان بالا وجود دارد. روش‌های رایج تولید هیدروژن مطلوب نمی باشد زیرا این روش‌ها منوط به استفاده از سوخت‌های فسیلی بوده و پاک بودن و اقتصادی بودن آنها زیر سئوال می‌رود.

شرکت Quantum sphere یکی از پیش ق

شرکت Quantum sphere یکی از پیش قراولان
تولید آلیاژهای نانومقیاس برای مصارف انرژی و دیگر صنایع، اعلام کرده است
پروژه‌ای جهت تولیدانبوه هی