سنتز فولرین های حساس نسبت به نور

محققان دانشگاه Ludwig Maximilians در آلمان، دانشگاه Belarusian State در بلاروس، و دانشگاه هامبورگ آلمان با ترکیب بلورهای سوزن‌مانند C60 با نانوبلورهای نیمه‌هادی، مولکولهای حساس به نور سنتز نمودند. فیلم‌های کامپوزیتی حاصل را می‌توان در حسگرهای نوری قابل تنظیم، دستگاه‌های فتوکپی و ابزارهای فتوولتایی به کار برد.

محققان دانشگاه ماکسی میلیان آلمان، دانشگاه ایلتی بلاروس و دانشگاه هامبورگ