ایجاد تصاویر سه‌بعدی از نانوبلورها

یک تیم بین‌المللی به رهبری محققان University College London در مرکز فناوری نانو واقع در لندن توانستند با استفاده از فرآیندی موسوم به تصویربرداری پراش اشعه ایکس منسجم ، از درون نانوبلورها تصویر کاملاً سه‌بعدی به دست بیاورند.

یک تیم بین‌المللی به محوریت محققان کالج لندن در مرکز فناوری نانو واقع در لندن توانستند با استفاده از فرآیندی موسوم به تصویربرداری پراش اشعه ایکس منسجم، از درون نانوبلورها تصویر کاملاً سه‌بعدی به دست بیاورند.
این روش که مشتمل بر اندازه‌گیری و وارونه نمودن الگوهای پراش است، به توسعه لیزرهای اشعه ایکس الکترون آزاد کمک خواهد نمود و امکان تصویربرداری از مولکول‌های منفرد و همچنین ارزیابی دقیق‌تر نواقص را در هر ماده‌ای فراهم می‌کند.
رابینسون استاد UCL که رهبری این مطالعه را بر عهده دارد، می‌گوید: ” این روش را می‌توان با استفاده از وارونه‌سازی مستقیم الگوهای پراش انجام داد، که جابه‌جایی‌های اتمی درون هر بلور منفرد را نشان می‌دهد. ما امیدواریم روزی این روش برای تعیین ساختار مولکول‌های منفرد پروتئینی، که در یک پرتو فمتوثانیه‌ای از لیزر الکترون آزاد قرار دارد، به کار رود.“
جزئیات این کار در مجله Nature منتشر شده است.