تقویت سیگنال‌های MRI با نانوذرات ویروسی

ذرات ویروسی با ویژگی‌های مفید و ساختارهای نانومقیاس که به آسانی در مقیاس انبوه تولید می‌شوند، به ابزارهایی برای درمان هدفمند سرطان‌ها تبدیل می‌شوند. یک مطالعه جدید که در مجله NanoLetters منتشر شده است، نشان می‌دهد، این ویروس های باکتریایی با نام bactriaphage، می‌توانند به عنوان عوامل تقویت سیگنال‌های MRI به کار روند.

ذرات ویروسی با ویژگی‌های مفید و ساختارهای نانومقیاس به ابزارهایی برای درمان هدفمند سرطان‌ها تبدیل می‌شوند. مطالعه جدیدی که در مجله NanoLetters منتشر شده است، نشان می‌دهد، این ویروس باکتریایی با نام bactriaphage، می‌تواند به عنوان عوامل تقویت سیگنال‌های MRI به کار رود.
محققان دانشگاه پزشکی نیویورک، از نوعی روکش با نام MS2 برای پوشش نانوذرات استفاده کردند. این لایه‌های پروتئینی، که به صورت انبوه تولید شده‌اند، شامل ۱۸۰ نوع پروتئین مشخص هستند که به درون ذرات با اندازه ۲۷٫۴ نانومتر خودآرایی می‌کنند.
محققان با استفاده از رنگ‌دانه‌های فلوئورسانت به عنوان نشانگر روی این ذرات، دریافتند که ۱۰۸۰ محل فعال شیمیایی روی سطوح این ذرات قرار دارد و از این محل‌ها برای اتصال عوامل شلاته‌کننده گادولینیوم استفاده کردند. شلاته‌کننده‌ها عواملی هستند که به یک یا چند یون فلزی مانند فلز گادولینیم محکم می‌چسبند. بعد از افزودن عوامل شلاته‌کننده، هر ذره به طور میانگین شامل ۵۱۴ یون گادولینیم روی سطح خود می شود.
این محققان همچنین برای تصویربرداری، تقریباً ۵۰ مولکول فلوئورسانت چندکارکردی دیگر را در شرایط شیمیایی ملایم، به سطوح نانوذرات متصل کردند، سپس از مابقی محل‌ها برای اتصال ۳۹۰ یون‌ گادولینیم استفاده کردند. این عوامل تصویربرداری یعنی هم ذرات گادولینیم و هم ذرات چندکارکردی به مدت بیش از یک ماه پایدار هستند. این محققان دریافتند این واکنش‌های شیمیایی می‌توانند برای اتصال داروها و عوامل شناسایی تومورها به کار روند. با استفاده از این روش، سیگنال‌های MRI تا ۱۰۰۰ برابر بیشتر از روش‌های کنونی افزایش می‌یابد.