برگزاری جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد در زمینه شبیه سازی

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان:
– بررسی اثر دما و ناهمواری سطوح بر خواص مکانیکی نانوساختارهای فلزی –
Effects of Temperature and Surface Roughness on Mechanical Properties of Metallic Nanostructure
که توسط مجید براتلو در مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان، با راهنمایی آقای دکتر هاشم رفیعی تبار و مشاوره آقای دکتر محمدرضا خواجه‌پور انجام شده است، سه شنبه ۲۷/۴/۱۳۸۵ساعت۱۱:۳۰صبح در آمفی تئاتر مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان برگزار خواهد شد.