حکاکی نانوزمین فوتبال روی شیشه

یک دانشمند آلمانی از فناوری نانو برای ایجاد کوچک‌ترین زمین فوتبال جهان استفاده کرده است. دکتر Stefan Trellenkamp از دانشگاه Kaisers lautern با یک پرتوی الکترونی، نقشه یک زمین فوتبال را روی یک قطعه کوچک از شیشه اکریلیک حکاکی کرد.

یک دانشمند آلمانی از فناوری نانو برای ایجاد کوچک‌ترین زمین فوتبال جهان استفاده کرده است. دکتر Stefan Trellenkamp از دانشگاه Kaisers lautern با یک پرتوی الکترونی، نقشه یک زمین فوتبال را روی یک قطعه کوچک از شیشه اکریلیک حکاکی کرد.
اندازه زمین فوق ۳۸۰ در ۵۰۰ نانومتر است وتنها با کمک میکروسکوپ الکترونی قابل مشاهده است. وی می‌گوید: تنها مشکل این است، که نمی‌توان آن را برای نمایش عمومی عرضه کرد. زیرا هیچ کس نمی‌تواند آن را ببیند.
زمین مذکور به قدری کوچک است که می‌توان حدود ۲۰۰۰۰ عدد از آنها را بر روی نوک یک تار موی انسان جای داد.