ساخت ترانزیستورهای آلی

محققان دانشگاه کلمبیا، نوعی ترانزیستورهای مولکولی طراحی کرده‌اند که نسبت به سیگنال‌های شیمیایی پاسخ‌گو بوده و می‌توانند در حسگرهای مولکولی و شیمیایی پیشرفته به کار روند.

محققان دانشگاه کلمبیا، نوعی ترانزیستورهای مولکولی طراحی کرده‌اند که نسبت به سیگنال‌های شیمیایی پاسخ‌گو بوده و می‌توانند در حسگرهای مولکولی و شیمیایی پیشرفته به کار روند.
Colin و همکارانش ترانزیستوری با سیم‌هایی از مولکول‌های هیدروکربنی چند حلقه‌ای آروماتیک تک لایه‌ای توسعه داده‌اند. هیدروکربن‌ها، خودشان را درون یک لایه در طول یک شکاف نازک اچ شده درون نانولوله‌های کربنی تک جداره منظم می‌کنند. این مولکول‌ها به عنوان رساناهای الکتریکی خوب با مدلاسیون جریان بزرگ و گیت با کارآیی بالا عمل می‌کنند.
محققان عقیده دارند به دلیل این که مولکول‌ها در یک لایه منفرد قرار دارند و به همدیگر نمی‌چسبند، می‌توان به فعالیت الکتریکی قابل قبولی دست یافت.
از این تغییرات بزرگ در رسانایی هیدروکربن‌ها، می‌توان در حسگرهای شیمیایی مافوق حساس استفاده کرد. زیرا هنگامی که یک مولکول به وسیله هیدروکربن‌ها شناسایی می‌شود، میزان جریان عبوری تغییر کرده و یک سیگنال الکتریکی قابل تشخیص ایجاد می‌کند.