معرفی پتنت هفته: بهبود کیفیت و رنگ چای با نانوفیلتراسیون

معرفی پتنت با عنوان بهبود کیفیت و رنگ چای با نانوفیلتراسیون و شمارهUS 5879733

عنوان فارسی: بهبود کیفیت و رنگ چای با نانوفیلتراسیون
عنوان انگلیسی: Green tea extract subjected to cation exchange treatment and nanofiltration to improve clarity and color
شماره پتنت: US 5879733
نام پدیدآورندگان: Ekanayake; Athula; Bunger; John Robert; Mohlenkamp, Jr.; Marvin Joseph
تاریخ ثبت: March 9,1999
چکیده:
در این نوآوری نحوه بهبود کیفیت و رنگ چای سبز با نانوفیلتراسیون توضیح داده شده است. این فرآیند در سه مرحله استخراج عصاره چای، کاتیون زدایی و نانوفیلتراسیون انجام می‌شود.
جهت استخراج عصاره چای سبز، برگ‌های چای را درون اسید رقیق اسید اسکوربیک و اسید سیتریک ریخته و پس از مدتی چای را از محلول اسید جدا می‌کنیم. سپس چای را درون محلول اسیدی دیگری از اسیدهای فوق با نسبتی متفاوت ریخته و پس از مدتی دوباره چای را از درون محلول اسیدی خارج می‌کنیم، این دو محلول اسیدی، عصاره برگ را از آن استخراج می‌کنند. حال دو محلول اسید را با هم آمیخته و با استفاده از رزین‌های جدا کننده کاتیونی دارای گروه‌های دی وینیل بنزن و استایرن‌های دارای کوپلیمرهای سولفانته شده، عمل کاتیون‌زدایی را انجام می‌دهیم. رزین‌های دارای گروه‌های سولفونیک‌اسید نیز در افزایش کارایی سیستم مؤثر می‌باشند.
پس از مرحله کاتیون زدایی، میزان کاتیون‌های کلیسم، منیزیم، منگنز، آلومینیوم، روی و آهن به کمتر از۱۰ppm در عصاره چای سبز خواهد رسید. افزایش دمای محصول در هنگام کاتیون‌زدایی در کاهش کاتیون‌ها نقش ویژه‌ای دارد. در پایان جهت زدودن ناخالصی‌های موجود در عصاره چای سبز، آن را از درون یک صفحه پلیمری دارای نانوغشاء، عبور داده تا در نهایت رنگ و کفیت عصاره بهبود یابد.