ساخت ژرمانیوم‌های متخلخل

ژرمانیوم یکی از پرکاربردترین نیمه‌هادی‌ها در صنعت میکروالکترونیک است و ژرمانیوم متخلخل جهت استفاده در سلول‌های خورشیدی و حسگرهای شیمیایی بسیار مناسب است. دو گروه جدا از هم از محققان ایالات متحده توانسته‌اند با به کار بردن روشی جدید ژرمانیوم متخلخل ایجاد کنند.

ژرمانیوم یکی از پرکاربردترین نیمه‌هادی‌ها در صنعت
میکروالکترونیک است و ژرمانیوم متخلخل جهت استفاده در سلول‌های خورشیدی و
حسگرهای شیمیایی بسیار مناسب است. دو گروه جدا از هم از محققان ایالات
متحده توانسته‌اند با به کار بردن روشی جدید، ژرمانیوم متخل